Cele Fundacji Remidium

zajmującej się

Postrzeganiem Pozazmysłowym (PP)

u dzieci

 

Wyszukiwanie dzieci z Postrzeganiem Pozazmysłowym (PP)

- Wyszukiwanie dzieci z PP w przedszkolach

- Wyszukiwanie dzieci z PP w szkołach

- Wyszukiwanie dzieci z PP w klubach piłkarskich

- Wyszukiwanie dzieci z PP w innych organizacjach zajmujących się dziećmi

- Wyszukiwanie dzieci z PP przez media społecznościowe

- Tworzenie filmików instruktarzowych jak wykrywać PP u dzieci

 

Potwierdzenia umiejętności dzieci

- Opracowywanie testów wykrywających PP u dzieci

- Przeprowadzanie testów potwierdzających PP u dzieci

- Wydawanie certyfikatów potwierdzających PP u dzieci

- Przyznawanie odznak dzieciom z potwierdzonymi umiejętnościami PP

 

Integracja dzieci i rodziców

- Ułatwianie kontaktów pomiędzy dziećmi z umiejętnościami PP

- Ułatwianie kontaktów pomiędzy rodzicami dzieci z PP

- Organizacja spotkań rodziców i dzieci z umiejętnościami PP

 

Rozwój umiejętności PP

- Opracowywanie metod doskonalenia umiejętności PP u dzieci

- Dokumentowanie rozwoju lub zaniku umiejętności PP u podopiecznych fundacji

- Śledzenie umiejętności PP u podopiecznych fundacji po wejściu w życie dorosłe

 

Pomoc

- Konsultacje telefoniczne i na Skype dla rodziców dzieci z PP

- Konsultacje dla osób i instytucji zajmujących się PP

 

Edukacja w zakresie PP u dzieci

- Popularyzacja PP przez prelekcje na wykładach

- Publikacja artykułów dotyczących PP u dzieci w pismach branżowych

- Opracowywanie materiałów edukacyjnych o PP dla szkół i przedszkoli

- Opracowywanie informatorów dla rodziców

 

Popularyzacja wiedzy o PP

- Strona WWW fundacji

- Kanał na YouTube

- Strona na Facebook’u

- Audycje w radiu

- Programy telewizyjne

- Programy w telewizjach internetowych

- Artykuły w prasie

- Prezentacje umiejętności dzieci z PP

 

Badania PP u dzieci

- Badanie skali zjawiska przez wyszukiwanie dzieci z PP

- Badanie rodzajów i skali możliwości dzieci

- Badanie zależności ujawniania potencjału dzieci od wieku

- Badanie pojawiania się umiejętności w zależności od historii rodziny

- Badanie rozwoju lub zaniku możliwości dzieci z wiekiem

- Badanie powiązań pomiędzy możliwościami dzieci, a możliwościami przodków

- Badanie współistnienia różnych możliwości u tego samego dziecka

- Badanie współistnienia zdolności PP u rodzeństwa

- Badanie możliwości zwiększania potencjału dzieci

- Badanie możliwości wykorzystania potencjału dzieci w nauce

- Badanie możliwości wykorzystania potencjału dzieci w sporcie

- Badanie możliwości wykorzystania potencjału dzieci w walce z chorobami

- Stworzenie katalogu i opisu poszczególnych możliwości dzieci

- Usystematyzowanie zjawisk PP i ich stopni intensywności

- Badanie warunków ujawniania się umiejętności dzieci

- Badanie możliwości współpracy dzieci z PP

- Badanie wpływu posiadanych umiejętności PP dzieci na ich relacje z rówieśnikami

- Badanie wpływu posiadanych umiejętności PP na postrzeganie świata

- Badanie wpływu posiadanych umiejętności PP na odbiór dzieci przez otoczenie

- Badanie możliwości kreowania rzeczywistości przez dzieci z PP

 

Współpraca

- Współpraca z instytucjami poza granicami kraju, zajmującymi się PP

- Współpraca z uczelniami o kierunkach pedagogika, psychologia, psychiatria